DISCLAIMER

1. Definities:
* de webpagina : iedere webpagina waarin top10-onlinecasino.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
* gebruik(en) : onder meer raadplegen, lezen, bekijken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken;
* u : de bezoeker van de webpagina;
* de inhoud : onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten;
* schade : directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s van top10-onlinecasino.nl. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. top10-onlinecasino.nl is geen aanbieder van kansspelen. top10-onlinecasino.nl biedt slechts een overzicht van het bestaande aanbod. top10-onlinecasino.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud de webpagina’s en de bedrijfsvoering van de geselecteerde aanbieders.

4. Behoudens deze disclaimer, is top10-onlinecasino.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan de webpagina’s gekoppelde websites en bestanden van derden.

5. Ondanks de met zorg en aandacht samengestelde webpagina’s van top10-onlinecasino.nl, en de inspanning om de wegpagina’s regelmatig te actualiseren, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

6. top10-onlinecasino.nl verzorgt de inhoud van de webpagina’s, waarbij geen garantie ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins gegeven kan worden. De inhoud dient als overzicht van aangeboden diensten en is voor particulier gebruik bedoeld.

7. top10-onlinecasino.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

8. top10-onlinecasino.nl mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. top10-onlinecasino.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de webpagina’s.

9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en privacy opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina’s verzendt.

10. top10-onlinecasino.nl heeft te allen tijde het recht om u de toegang tot de webpagina’s te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden gebruik te maken.

11. Personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt mogen niet deelnemen aan de op top10-onlinecasino.nl genoemde kansspelen.

12. top10-onlinecasino.nl, diens werknemers, handelspartners en de auteur van deze disclaimer wordt door u beschermt tegen en vrijgewaard van (buiten)gerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina’s, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Alle rechten voorbehouden.

//]]>